Utoplec

Przez Krampa płynie połra kszipopek. Jest sam połra stawów. I przi tich stawach piyrwi ludzie stawiali młyny. Jedyn taki młyn stoi do dzisiej. Ale kedyś to były taky fest wiely młyny- tam se musiała zmiejścić mąka dloł połru wiosek. A w takich młynach przesiadywali czynsto utopcy. To były taky stworzynia- choćby chopi, yno mańksi, cali czerwoni po gambie wosy mieli dycki postawiony do góry i niepoczesany, ranki mieli dycki zimny i fest dugy pazury. A ty utopcy w dziyń ukrywały se bele kaj, w nocy wyłajziyli i przewrołcali miechy ze zbożym, przesztalowali maszyny- byle yno na złojść zrobić. Rołz w jednym takym młynie właściciel se znerwowoł, zebroł ludzi i przeszukali całi młyn, chyciyli utopca i jygo dugy pazury pszimocowali do szrałbsztoka, a potym lołli go wodom świynconom. Utopcy choćby diołbły se wody świynconej bołli. Tak dugo go lołli, aż utoplec pedzioł, że wiynci tam nie pszidzie. Wypujściyli go- wylecioł i wskoczoł do stawu i już go tyż wiynci nie widzieli w młynie. Ale my wiymy, że łon tam jest, bo niekedy rano na ziymi wele mostka widać jygo ślady.

Wstecz