Kaczka

Ta legynda nie jest richciwie z Krampy- pochodzi łona z Żyrowyj. Piyrwi w zamku w Żyrowyj mieszkali chrabiowie. Byli łoni fest bogaci. Pewnygo dnia chrabia zachorowoł na łoczy- zacznoł pomału ślepnieć, a boł jeszcze modi. Radzioł se najlepszich specjalistów, ale żołdyn nie umioł mu pomoc. Dlatygo tyż chrabia zaczął se modlić. Pewnyj nocy prziśniyła mu se kaczka. Śniyło mu se, że idzie za tom kaczkom przez okolicy, ale w pewnym miejscu kaczka mu znikła. Rano, jak yno se obudzioł, postanowioł iść tak, jak mu se w nocy śniyło. Szoł, szoł, aż dotar do miejsca, kaj ta kaczka zniknyła. Było to genał miendzy Obrowcym a Krapkowicoma- niedaleko dzisiejszyj autobany. Chrabia nie wiedzioł, co moł dali robić, dlatygo tyż postanowioł rołz jeszcze na tym miejscu pożykać. Jak skończoł żykanie, pojawiyła mu se matka Boska i padała, że moł se łoczy umyć w tym źródełku, który stamtond wypływoł. Chrabia se festy zdziwioł- dyć tam żołdnygo źródła nie było. Ale jak prziszoł do siebie to zauważoł, że richciwie tam stąd woda wypływoł. Zrobioł tak, jak mu polecono- jak yno se oczy umoł, zarołzki zaczął widzieć. Na pamiontkam tamtygo zdarzynioł kołzoł wybudować na tym miejscu kapliczkam- kapliczka ta stoi tam do dzisiej- jak se jedzie na autobanam to gynał jom tam w polu widać.

Wstecz