Graniczniołk

Ludzie gołdajom, że piyrwi przi drodze miendzy Krampom a Łodrom na zakryncie jak se na Kistajch jedzie stoła Karczma. Nazywała se Graniczniołk. I hopi dycki w niedzielam- Ci co nad odrom mieszkali- Zamiast ijść do kościoła do Jasionej, to łajziyli do tyj karczmy- było po drodze, nie trza było tak daleko łajzić. Chodziyli tak dugo, aż w pewiyn popielec w czasie burzy piurun uderzył w ta karczma w godzinie, kedy w Kościele genał msza była. karczma se zapadła i wszistkich pogrzebała na jej miejscu powstała dziura fest głambokoł zalonoł wodom. Ludzie przez lata próbowali ta dziura zasuć, ale ile prziczep ziymi se nawiozło, tyle ziymi tam wlatywało i tak zostało do dzisiejszygo dnia.

Wstecz