Ł±ka wele Poldka

Legenda głojsi, że Napoleon wracajonc z nieudanyj wyprawy na Rusa przełajzioł przez Krampam. Jak boł na końcu krapmy, to jygo żołnierze włajziyli do chałp i pytali se, czy daleko jeszcze do Paryża. Ludzie ani nie wiedzieli kaj je Paryż, ale nazwa do dzisiej została. Napoleon przebywoł sam połra dni, jygo żołnierze byli festy zmanczyni wojaczkom, niektórzy z nich sam poumierali. Specjalnie dloł nich zrobiono cmentarz. Dzisiej już na tym miejscu nie ma cmyntarza- jest ł±ka. Ale duszyczki tich poległich nie umiom zaznać spokoju, bo kożdygo roku, choćby był najwiynkszi hic- to dycki, jak ludzie tam siano suszom, to mujsi conajmni przez jedyn dziyń dyszcz padać. Joł kiedy¶ w to nie wierzoł, ale kożdygo roku to obserwujam i muszam padać, że sprawdzoł se to za kożdym razym.

Wstecz