Kapliczka Świyntygo Rocha

Gdzieś koło 19 wieku w Krampie w kożdyj chałpie ludzie krowy mieli. Pewnygo dnia do wioski prziszła strasznoł choroba- cały bydło zaczyło chorować. Ludzie wszyskygo próbowali, ale nic nie skutkowało. Jak już żołdyn weterynarz se nie umioł z morym poradzić, ludzie całom wsiom poszli do kojścioła i żykali do Świyntygo Rocha. Jeszcze dobrze z Kojścioła nie wylejżli, a już krowy zdrowy były. Ty Krowy, co Zdechły, zakopali w jedno miejscy przi drodze, a na górze postawiyli kapliczka z obrazkym Świyntygo Rocha. I tak co roku wszyjscy łażom z pielgrzymkom do tygo obrołzka żykajonc o zdrowiy dloł ludzi i bydła. Obrazek tyn stoi niedaleko tygo Graniczniołka.

Wstecz